Organizacje

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika

Ostrołęka, Polska

Traugutta 9a, 07-410

tel.: 029 764 59 80
email: otn.ostroleka@o2.pl
www: http://www.otn.ostroleka.pl

Organizacja skupia ludzi zaangażowanych w edukację i zajmuje się prowadzeniem kursów, szkoleń, warsztatów,  wymian młodzieżowych, praktyk oraz działalnością w zakresie międzynarodowej mobilności młodzieży. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z ukraińskimi organizacjami w zakresie sportu, kultury i historii, promując demokrację, prawa człowieka i praworządność.

stopka strony