Organizacje

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Warszawa, Polska

Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325

tel.: (22) 828-11-21
email: otwarta@otwarta.org
www: http://www.otwarta.org/

Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka. Organizacja inicjuje działania na rzecz poszanowania innych kultur, religii, ras i światopoglądów. Wspiera inicjatywy obywatelskie na rzecz tolerancji. Podejmuje także działania interwencyjne w przypadku rozpowszechniania uprzedzeń etnicznych, religijnych czy rasowych.

stopka strony