Organizacje

PAFPIO Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

Warszawa, Polska

ul. Wiśniowa 40 B lok. 15, 02-520

tel.: 22 542 41 88/ 516 178 219
email: biuro@pafpio.pl
www: http://www.pafpio.pl

Fundusz PAFPIO wspiera organizacje pozarządowe, pomagając w realizacji inicjatyw, które zmieniają choćby mały fragment rzeczywistości na lepsze. Oferujemy pomoc w zabezpieczeniu płynności finansowej, koniecznej dla sprawnej realizacji działań statutowych oraz profesjonalne doradztwo i szkolenia, które udoskonalają działanie organizacji pozarządowych oraz proces zarządzania nimi.
stopka strony