Organizacje

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

Łódź, Polska

Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego Nr 86, 94-050

tel.: 0 42-686-34-45
email: sekretariat@palacmlodziezy.lodz.pl
www: http://www.palacmlodziezy.lodz.pl

Niezmiennie od 60 lat drzwi Pałacu Młodzieży są otwarte dla dzieci i młodzieży pragnącej czas wolny spożytkować na rozwój osobowości, talentów, zainteresowań jak również na twórczą zabawę.

Misją Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi jest odnajdowanie w uczestnikach zajęć wszechstronnych uzdolnień i talentów, ich kształtowanie i rozwijanie, budzenie pasji poznawczej oraz budowanie postaw otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka.


Z biegiem lat powstało wiele atrakcyjnych, doskonale wyposażonych pracowni kierowanych przez doświadczonych i kreatywnych nauczycieli, specjalistów. Rozwijamy różnorodne aktywności z zakresu plastyki, muzyki, tańca, nauki, sportu, sztuki z wykorzystaniem ciekawych form oraz technik. Towarzyszy nam podczas zajęć niepowtarzalna, twórcza atmosfera. Obok zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczymy aktywnie we wszelkich wydarzeniach kulturalnych na terenie naszego miasta, województwa i Polski.

Nasza placówka jest realizatorem projektów edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych w tym działań międzynarodowych. Powyższe działania sprzyjają współpracy z różnymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

stopka strony