Organizacje

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Bydgoszcz, Polska

ul. Jagiellońska 27, 85-097

tel.: 52 321 00 81
email: info@palac.bydgoszcz.pl
www: http://www.palac.bydgoszcz.pl

W Pałacu funkcjonują cztery działy dydaktyczne: Artystyczny, Sztuki, Edukacyjny, Sportowo-Rekreacyjny oraz organizacyjny - Dział Animacji Kulturalnej. W ich planach i programach ważne miejsce zajmują:

  • Wielokierunkowa działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza, realizowana w oparciu o stałe koła, sekcje, pracownie, na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
  • Realizowanie programów adresowanych do dzieci i młodzieży szczególnie aktywnej, utalentowanej i uzdolnionej.
  • Prowadzenie działalności na rzecz dzieci biernych i niepełnosprawnych.
  • Współpraca ze szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz wieloma instytucjami kulturalnymi, naukowymi i sportowymi Bydgoszczy, regionu, Polski.
  • Organizacja wypoczynku w czasie wakacji i ferii zimowych.
  • Przygotowanie bogatej oferty programowej imprez miejskich, regionalnych oraz zajęć skierowanych do uczestników okazjonalnych.
  • Organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim m.in.: Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, Seminarium Filmowe Młodzieżowych DKF "Aff-era", Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat", Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej, Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Chłopców, Ogólnopolski Turniej Kajak Polo i inne.
stopka strony