Organizacje

Pałac Młodzieży w Gdańsku

Gdańsk, Polska

ul. Ogarna 56, 80-826

tel.: (58)301-40-09; (58)301-60-07
email: sekretariat@pm.edu.gdansk.pl
www: http://pm.edu.gdansk.pl

Celem nadrzędnym funkcjonowania placówki jest:

  • kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu,
  • kształtowanie młodego i świadomego twórcy i odbiorcy kultury,
  • zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych,
  • kształtowanie u uczestników świadomości własnych praw - Praw Człowieka.

    Pałac Młodzieży prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe w 280 grupach zajęciowych dla ponad 2500 uczestników. Zajęcia te są realizowane w następujących działach:

  • Dział Wokalno-Instrumentalny,
  • Dział Teatru, Tańca i Rytmiki,
  • Dział Sztuki Wizualnej,
  • Dział Nauki i Kultury,
  • Dział Rekreacji.

Osobny nurt działalności Pałacu Młodzieży stanowi organizacja różnorodnych konkursów o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, jak również realizacja imprez miejskich i festynów adresowanych do najbliższego środowiska.

stopka strony