Organizacje

Pałac Młodzieży w Tarnowie

Tarnów, Polska

ul. Piłsudskiego 24, 33-100

tel.: 14 / 622 03 85
email: sekretpm@umt.tarnow.pl
www: http://www.pm.tarnow.pl/

Pałac Młodzieży w Tarnowie jest placówką Gminy Miasta Tarnowa pracującą w systemie edukacji narodowej. Jest interdyscyplinarnym centrum oświatowo-kulturalnym dzieci i młodzieży. Specyfika tej placówki to przenikanie i uzupełnianie działalności politechnicznej, artystycznej, naukowej i sportowej, co daje szansę na pełny, nieskrępowany rozwój młodego człowieka. Jest miejscem niekonwencjonalnych przedsięwzięć rozwijających talenty i zainteresowania.

Bardzo szeroka formuła programowa Pałacu Młodzieży, otwarcie na dokonujące się zmiany i aktualne potrzeby, powodują, że jest to placówka w pełni żywa i użyteczna. Dzieje się tak, nie tylko za przyczyną doświadczonej kadry nauczycielskiej i instruktorskiej, lecz również dzięki współpracy wszystkich: rodziców, szkół i zaprzyjaźnionych instytucji. 50-letnia historia placówki jest niezwykle bogata w wydarzenia, osiągnięcia i sukcesy. Wielu znanych dzisiaj ludzi było niegdyś jego uczestnikami.

Dzięki kontynuowaniu dobrych tradycji, a także wieloletnich doświadczeń i wciąż nowych pomysłów Pałac Młodzieży jest stale obecny w świadomości Tarnowian. Placówka jest organizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Współpracuje z wieloma krajami europejskimi takimi jak: Włochy, Węgry, Rumunia, Ukraina, Słowacja, Rosja, Estonia, Litwa, Francja, Szwecja, Dania, Niemcy, Austria, Bułgaria, Czech, Belgia i wiele innych.

stopka strony