Organizacje

Pałac Młodzieży w Warszawie

Warszawa, Polska

pl. Defilad 1, 00-901

tel.: 22 620 33 63
email: info@pm.waw.pl
www: http://www.pm.waw.pl/

Pałac Młodzieży jest ośrodkiem oświatowo-wychowawczym. Zadaniem Pałacu jest zaspokajanie i rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych i społecznych młodzieży oraz organizowanie wychowania fizycznego, sportu, rozrywki i kulturalnego wypoczynku młodzieży. W ramach Pałacu działają pracownie, sekcje, koła zainteresowań i kluby pracujące w dziesięciu działach (m.in. taniec, żeglarstwo, fotografia, teatr, informatyka, plastyka, języki obce, matematyka, muzyka, sport).

The Youth Palace in Warsaw
The Youth Palace is a centre of after-school activities. Its aim is to develop the scientific, artistic and social interests of children and young people and to provide them with entertainment, sport and culture. It has laboratories, sections, specialsed interest circles and clubs involved in ten areas (dance, sailing, photography, theatre, IT, art, foreign languages, mathematics, music, sport).

stopka strony