Organizacje

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Warszawa, Polska

Al. Jana Pawła II 13, 00-828

tel.: 22 50 55 500
www: http://www.pfron.org.pl

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest tworzenie warunków ułatwiających Osobom z Niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

PFRON ma być nowoczesną organizacją publiczną, efektywnie realizującą swoje podstawowe działania oraz inicjującą innowacyjne na skalę polską i europejską projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów Osób z Niepełnosprawnościami.


stopka strony