Organizacje

Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej we Wroclawiu

Wrocław, Polska

Kazimierza Wielkiego 29, 50-077

tel.: 71 343 47 30
email: wroclaw@luteranie.pl
www: https://www.naszaparafia.pl

Parafia tworzy niewielką społeczność działającą na rzecz niesienia pomocy potrzebującym oraz edukacji dzieci i młodzieży. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie dwujęzycznej szkoły polsko-niemieckiej, przedszkola oraz szkoły zawodowej dla niepełnosprawnych. Parafia jest również organizatorem Międzynarodowego Festiwalu "Wieczory Organowe u Bożej Opatrzności", Festiwalu "Vratislavia Cantans" oraz współorganizatorem Festiwalu Kultury Protestanckiej, w ramach działalności jako organizacja  akredytowana do realizacji międzynarodowych projektów w ramach wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. 

stopka strony