Organizacje

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, Polska

ul. Bracka 18/16, 00-028

tel.: 22 621 55 19
email: sekretariat@psrp.org.pl
www: http://www.psrp.org.pl

Parlament Studentów RP to ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich Samorządów Studenckich. Parlament Studentów inspiruje międzynarodową wymianę studentów; ułatwia pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla samorządów i organizacji studenckich; walczy o ulgi podatkowe i komunikacyjne dla studentów; wspiera działania zmierzające do wzrostu liczby osób studiujących, doinwestowania uczelni, podniesienia poziomu kształcenia, reformy programu i toku studiów; reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego; współdecyduje o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży; opiniuje akty prawne dotyczące studentów . Przy Parlamencie Studentów RP działa Rzecznik Praw Studenta.

The Students' Parliament of the Republic of Poland
It is a representative body of student self-government. It inspires the international exchange of students, helps obtain non-budget financial resources for students' organisations and self-governments, supports activities aimed at the increase of the number of students, subsidising universities and the increase of the quality of education. It also represents the students community to Polish state bodies, co-decides about the position of the student community in youth movements and state policy towards young people and gives opinions on all legislation concerning student life.

stopka strony