Organizacje

PAUCI Inicjatywa Współpracy Polsko - Amerykańsko - Ukraińskiej

Warszawa, Polska

ul. Mokotowska 65/7, 00-533

tel.: 48 (22) 626 1610, 626 1611
email: pauci@pauci.org
www: http://pauci.org

Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) jest programem grantodawczym utworzonym z inicjatywy trzech państw: Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, z intencją umocnienia rodzącego się partnerstwa Polski i Ukrainy oraz wykorzystania polskich doświadczeń zdobytych w trakcie transformacji w kierunku gospodarki rynkowej.

Celem PAUCI jest rozwijanie związków pomiędzy obydwoma krajami drogą wspólnie realizowanych programów. PAUCI przyznaje granty na projekty w ramach pięciu obszarów: polityka makroekonomiczna, rozwój małej przedsiębiorczości, reforma samorządowa, integracja europejska, informacja o HIV/AIDS.

The Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative PAUCI
It is a grant-giving programme established as a trilateral initiative of Poland, the Ukraine and the United States in order to strengthen the emerging partnership between Poland and the Ukraine and to take advantage of the lessons learned in Poland's successful transition to a free market economy. PAUCI provides grants in five key areas which include: macroeconomic policy, small business support, local governance, European integration and HIV/AIDS awareness.

stopka strony