Organizacje

Perspektywy Women in Tech

Warszawa,

ul. Nowogrodzka 31, 00-511


email: womenintech@perspektywy.pl
www: https://womenintech.perspektywy.org/

Perspektywy Women in Tech jest częścią Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Jest to organizacja pozarządowa non-profit, działająca od 1998 roku, specjalizująca się we wspieraniu młodych ludzi w podejmowaniu najważniejszych życiowych decyzji, takich jak wybór zawodu, szkoły i uczelni oraz w budowaniu jakości polskiego szkolnictwa średniego i wyższego. Fundacja tworzy prestiżowe rankingi edukacyjne – m.in. Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich, Ranking Szkół Wyższych, Ranking Kierunków Studiów. Od 2005 prowadzi we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich kampanię promocji polskich uczelni za granicą – „Study in Poland”. Wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje dwa projekty systemowe finansowane ze środków „Dialog” (2020-2021): „Visibility Project” i promocję Polski na Wschodzie jako zagłębia doskonałych studiów i badań w obszarze nauk informatycznych „Poland – IT Hub for You”.  

Działania prokobiece realizowane w ramach Perspektywy Women in Tech są integralna częścią realizacji misji Fundacji Perspektywy skupionej na doradztwie zawodowym, budowaniu ecosystemu innowacji w Polsce i w Europie i szerokiej promocji talentów w obszarze STEM.


stopka strony