Organizacje

Podkarpacka Fundacja "Panorama Możliwości"

Humniska, Polska

Humniska 388, 36-206

tel.: 792 661 790
email: panoramamozliwosci@gmail.com

Celem organizacji jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju i promocji regionu podkarpackiego poprzez wpływ na mieszkańców regionu oraz społeczności ogólnokrajowej i światowej, a także podejmowanie działań mających wesprzeć rozwój mieszkańców regionu. Fundacja stawia sobie również za cel wzmocnienie kontaktów transgranicznych między mieszkańcami regionów przygranicznych Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy.

Wśród działań, jakich podjęła się organizacja, można wymienić m.in:

  1. organizacja konferencji "Nowy rozdział stosunków UE-Ukraina w świetle umowy Stowarzyszeniowej";
  2. organizacja konferencji dla grupy EURONESTU Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego oraz Delegacji Parlamentu Europejskiego d współpracy UE- Ukraina Parlament Europejski.
stopka strony