Organizacje

Polska Akademia Nauk

Warszawa, Polska

pl. Defilad 1, 00-901

tel.: +48 (22) 182-60-00
email: akademia@pan.pl
www: http://www.pan.pl

    Akademia oddziałuje na rozwój nauki w Polsce poprzez osobisty wkład badawczy jej członków; badania naukowe instytutów, zakładów i placówek pomocniczych; system doradztwa naukowego i ekspertyz dla instytucji i organów państwowych; organizowanie i integrowanie wydziałów, oddziałów, komitetów i komisji naukowych - całego środowiska naukowego; przedstawianie władzom państwowym sprawy kierunków badawczych, form i metod ich realizacji oraz niezbędnych nakładów finansowych; prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i upowszechniającej naukę oraz organizowanie i rozwijanie współpracy naukowej z międzynarodowymi instytucjami i krajowymi ośrodkami zagranicznymi.stopka strony