Organizacje

Polska Akademia Umiejętności

Kraków, Polska

ul. Sławkowska 17, 31-016

tel.: (12) 424 02 00
email: office@pau.krakow.pl
www: http://www.pau.krakow.pl

Polska Akademia Umiejętności skupia ludzi nauki z całej Polski w sześciu wydziałach: Filologicznym, Historyczno-Filozoficznym, Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, Przyrodniczym, Lekarskim oraz w wydziale Twórczości Artystycznej. Wydziały odbywają comiesięczne posiedzenia naukowe, na których wygłaszane są referaty połączone z dyskusją. Działalność PAU jest omawiana i dokumentowana w "Roczniku PAU", a streszczenia referatów publikowane są w "Sprawozdaniach z czynności i posiedzeń". Wydziały mają swoje "Rozprawy" lub inne serie wydawnicze, w których publikuje się leżące w ich profilu naukowym opracowania lub inne ważne dla nauki teksty, w szczególności źródła historyczne. Komisje mają z reguły własne serie "Prac" lub - zgodne z ich specjalnością - czasopisma.

The Polish Academy of Arts and Science
An organisation which embraces scientists from all over Poland in the following six faculties: philology, history, science, nature, medicine and art. The faculties have monthly sessions with lectures and discussions. The Academy publishes an annual report, faculties have their "Treatises" and committees their own "Essays" series or magazines.