Organizacje

Polska Akademia Umiejętności

Kraków, Polska

ul. Sławkowska 17, 31-016

tel.: (12) 424 02 00
email: office@pau.krakow.pl
www: http://www.pau.krakow.pl

Polska Akademia Umiejętności skupia ludzi nauki z całej Polski w sześciu wydziałach: Filologicznym, Historyczno-Filozoficznym, Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, Przyrodniczym, Lekarskim oraz w wydziale Twórczości Artystycznej. Wydziały odbywają comiesięczne posiedzenia naukowe, na których wygłaszane są referaty połączone z dyskusją. Działalność PAU jest omawiana i dokumentowana w "Roczniku PAU", a streszczenia referatów publikowane są w "Sprawozdaniach z czynności i posiedzeń". Wydziały mają swoje "Rozprawy" lub inne serie wydawnicze, w których publikuje się leżące w ich profilu naukowym opracowania lub inne ważne dla nauki teksty, w szczególności źródła historyczne. Komisje mają z reguły własne serie "Prac" lub - zgodne z ich specjalnością - czasopisma.

The Polish Academy of Arts and Science
An organisation which embraces scientists from all over Poland in the following six faculties: philology, history, science, nature, medicine and art. The faculties have monthly sessions with lectures and discussions. The Academy publishes an annual report, faculties have their "Treatises" and committees their own "Essays" series or magazines.

stopka strony