Organizacje

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Warszawa, Polska

Kredytowa 6 lok. 20, 00-062

tel.: (22) 826 10 16
email: pcyf@pcyf.org.pl
www: http://www.pcyf.org.pl

Naszym celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Staramy się pomagać liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne. Wsparcie, którego udzielamy, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej - wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.

Najwięcej możliwości skorzystania z naszych zasobów daje udział w programach i projektach. Dzięki współpracy z ekspertami różnych dziedzin i lokalnymi partnerami, a także opierając się na wynikach aktualnych badań dotyczących dzieci i młodzieży staramy się, by nasze programy odpowiadały na najważniejsze wyzwania i potrzeby. Bardzo ważny jest dla nas głos młodych uczestników programów. Ich opinie znacząco wpływają na doskonalenie naszej oferty. Zależy nam na tym, by poprzez udział w programach Fundacji młodzi ludzie mogli rozwijać się zarówno intelektualnie i fizycznie jak również, by rozwijali swoje kompetencje społeczne. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wzrastają ich szanse na sukces edukacyjny, społeczny, zawodowy i życiowy.

W naszej pracy staramy się patrzeć na dzieci i młodzież przez pryzmat ich środowisk lokalnych. Dzięki temu możemy skuteczniej przyczyniać się do wyrównywania szans dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk gdzie ich sytuacja jest trudna.

stopka strony