Organizacje

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND

Lublin, Polska

ul. Gospodarcza 26, 20-213

tel.: +48 81 710 46 30
email: sekretariat@oic.lublin.pl
www: https://www.oic.lublin.pl

Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lubelskiego. Cele te są realizowane poprzez wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych, pośrednictwo pracy oraz rozwijanie przedsiębiorczości wśród społeczeństwa. Fundacja realizuje wiele projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych ze środków UE, prowadzi Niepubliczna Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji oraz oferuje studia podyplomowe.

stopka strony