Organizacje

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae

Warszawa, Polska

ul. Piękna 64a, 00-672

tel.: /022/ 626 86 60
email: reshumanae@reshumanae.org.pl
www: http://reshumanae.org.pl/

Fundacja pomaga żyjącym z HIV, chorym na AIDS oraz innym potrzebującym wsparcia. Fundacja dysponuje bazą lokalową w centrum Warszawy z własną salą szkoleniową wyposażoną w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesnym zapleczem biurowym, umożliwiającym m.in. przygotowanie materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. Ściśle współpracuje z Ośrodkiem Readaptacyjnym MZiOS w Anielinie k. Otwocka, pełniącym funkcje placówki sanatoryjno - hospicyjnej dla osób żyjących z HIV/AIDS.

The Polish Foundation for Humanitarian Aid "Res Humanae"
The Foundation helps people living with HIV/AIDS and their carers. It has an office in the centre of Warsaw with its own fully equipped training facilities and modern office support allowing the preparation of training materials. It cooperates closely with the Re-adaptation Centre of the Ministry of Helath in Anielin near Warsaw, a sanatorium and hospice for people living with HIV/AIDS.

stopka strony