Organizacje

Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Warszawa, Polska

Nowy Świat 19/17, 00-029

tel.: 22 827 01 33
email: edufundacja@gmail.com

Fundacja zajmuje się działalnością oświatową, szkoleniową oraz doradczą. Działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja wspiera również kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, poprzez organizację wyjazdów zagranicznych dla uczniów, podczas których zdobywają oni doświadczenie zawodowe za granicą.

stopka strony