Organizacje

Polska Fundacja Sportu i Kultury

Płock, Polska

ul. Jachowicza 38, 09-40

tel.: 795 58 58 08
email: polskafundacja@sportikultura.org
www: http://www.sportikultura.org/

Polska Fundacja Sportu i Kultury powstała, by edukować i integrować w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Przez liczne projekty promuje aktywność sportową i społeczną, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży uwrażliwiając jednocześnie na kulturę i sztukę. Fundacja stawia sobie za cel edukację i integrację, działania szkoleniowe, organizowanie konferencji i festiwali sportowych. Wspiera rozwój młodych ludzi dając im szansę zdobycia cennych doświadczeń życiowych i zawodowych. Integruje różne środowiska nawiązując dialog i stwarzając szansę uczenia się od siebie nawzajem.

stopka strony