Organizacje

Polska Misja Medyczna

Kraków, Polska

Plac gen. Sikorskiego 11/2, 31-115

tel.: +48 575 222 705
email: SEKRETARIAT@ PMM.ORG.PL
www: http://pmm.org.pl

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, poświęconą ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną  i rozwojową. PMM została założona w 1999 roku przez wolontariuszy lekarzy  i pielęgniarki.  Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powstania PMM, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem.  Jesteśmy stowarzyszeniem, zajmującym się profesjonalną pomocą medyczną ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów.

Naszą misją jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji zdrowotnych i programów humanitarnych, które budują lokalny potencjał w biednych i wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie.  Nasze cele  realizujemy poprzez bezpośrednią pomoc medyczną,  edukację, pomoc humanitarną i rozwojową dla najbardziej poszkodowanych i potrzebujących. Naszymi beneficjentami są mieszkańcy najbiedniejszych regionów świata, uchodźcy i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Polska Misja Medyczna działa również w obszarze zadań publicznych, takich jak: operacje ratownicze, ochrona imprez masowych, ochrona osób, oddziały szybkiego reagowania kryzysowego,  działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy. W skład naszego zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarze, ratownicy, rehabilitanci, a także psychologowie i analitycy medyczni.

stopka strony