Organizacje

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Warszawa, Polska

ul. Szpitalna 6/23-24, 00-031

tel.: 22 620 32 02
email: biuro@popon.pl
www: http://www.popon.pl/

POPON reprezentuje interesy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; wspiera działania na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

The Polish Organisation of Disabled Persons' Employers
The organisation represents the interests of employers employing disabled persons and supports the activities for equal chanceopportunities for the disabled.

stopka strony