Organizacje

Polska Spółga Gazownictwa sp. z o.o.

Tarnów, Polska

ul. Wojciecha Bandrowskiego, 33-100

tel.: tel. 14 632 39 99
email: kancelaria.centrala@psgaz.pl
www: https://www.psgaz.pl/dzialalnosc-sponsoringowa

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek należących do GK PGNiG, która zgodnie z przyjętą Strategią Sponsoringową GK PGNiG może wspierać wydarzenia i inicjatywy istotne dla społeczności lokalnych na obszarach, na których PSG sp. z o. o. prowadzi działalność operacyjną, w kwocie sponsoringu nie wyższej niż 50 tys. zł netto, z tym że powyżej kwoty 5 tys. EURO brutto, decyzję w zakresie wyrażenia zgody na sponsoring podejmuje Komisja Sponsoringowa powołana przez GK PGNiG.

Działania sponsoringowe prowadzone przez Spółkę obejmują następujące obszary:

  • sponsoringu sportowego – w tym stowarzyszeń sportowych, sportu dzieci i młodzieży, sportu akademickiego oraz inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży,
  • sponsoringu działań związanych z nauką, popularyzacją wiedzy i szkolnictwem publicznym na różnych poziomach kształcenia,
  • sponsoringu kultury – wsparcie festiwali, teatrów, filharmonii, imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
  • sponsoringu działań związanych z historią, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji dotyczącej nafty i gazu oraz tradycji Polski.

stopka strony