Organizacje

Polska Zielona Sieć

Warszawa, Polska

ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026

tel.: 22 892 00 86
email: info@zielonasiec.pl
www: http://www.zielonasiec.pl

Polska Zielona Sieć (PZS) jest siecią organizacji ekologicznych, podejmującą działania o charakterze ogólnopolskim. PZS wspiera integrację ruchu ekologicznego w Polsce; realizuje projekty regionalne i długoterminowe kampanie ogólnopolskie.
Polska Zielona Sieć jest członkiem międzynarodowych sieci NGOs:
CEE Bankwatch Network, ANPED oraz SFTEAM,
jak również sieci krajowych:
OFOP, Grupy Zagranica, Koalicji Sprawiedliwego Handlu, Koalicji Klimatycznej, Koalicji Polskich POE na rzecz Funduszy UE oraz Koalicji Clean Clothes Polska.

The Polish Green Network
It is a network of ecological organisations. It supports the integration of the ecological movement in Poland.

stopka strony