Organizacje

Polski Czerwony Krzyż-Lubelski Oddział Okręgowy

Lublin, Polska

Puchacza 6, 20-323

tel.: 530 955 554, (81) 532 08 27
www: https://pck.lublin.pl/

Misja Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniu ludzkiemu i łagodzenie jego skutków oraz ochrona ludzkiej godności bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Lubelski Oddział Okręgowy PCK zajmuje się m.in. promocją honorowego krwiodawstwa, pomocą potrzebującym, opieką nad chorymi, aktywizacją seniorów oraz rozwojem wolontariatu. 

Organizacja współpracuje z innymi podmiotami międzynarodowymi i razem z nimi prowadzi różnego rodzaju projekty, z których największym był duński projekt "Okno na świat" przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci.

stopka strony