Organizacje

Polski Instytut Badań i Innowacji

Warszawa, Polska

Chojnowska 21b, 03-583

tel.: 602 134 932
email: kontakt@pibi.org.pl
www: http://www.pibi.org.pl

Organizacja działa na rzecz gospodarki i nowych technologii, a jej misja wpisuje się  w główne cele wyznaczone przez Erasmus+.  Instytut angażuje się w projekty UE podnoszące kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe młodzieży, studentów i dorosłych, organizuje staże zawodowe i szkolenia, wizyty w firmach, seminaria specjalistyczne, kursy językowe .

Instytut zrealizował wiele programów i projektów, m.in.:

- „Taste od Europe”- wymiana młodzieży z Bułgarii, Rumunii, Włoch, Ukrainy i Polski w 2015 r.,

- "Youth of Europe- development of participation of young people in forming of European civil society"- kurs szkoleniowy dla młodzieży w 2015 r.

stopka strony