Organizacje

Polski Instytut Ericksonowski

Łódź, Polska

ul. Wioślarska 27, 94-036

tel.: (42) 688-48-60
email: info@p-i-e.pl
www: http://www.p-i-e.pl

Idea Instytutu

Celem Instytutu jest propagowanie i rozwijanie terapeutycznych idei Miltona H. Ericksona przez prowadzenie warsztatów, treningów, spotkań superwizyjnych, publikacje, seminaria i wykłady. Jesteśmy przekonani, że psychoterapia i związane z psychoterapią wartości humanizują przestrzeń w jakiej żyjemy.


Zakres działalności

  • Szkolenia podyplomowe z zakresu psychoterapii dla lekarzy i psychologów.
  • Psychoterapia (dorosłych i dzieci) w systemie ambulatoryjnym; indywidualna, małżeńska, rodzinna oraz różnorodne  grupowe  treningi dla osób zainteresowanych rozwojem. Pracujemy z pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, nerwicowymi, zaburzeniami zachowania i osobowości oraz depresyjnymi i psychotycznymi (o ile są wskazania do psychoterapii). Pomagamy w osobistym rozwoju i sytuacjach kryzysowych.

  • Integracja i wspieranie inicjatyw osób stosujących podejście Ericksonowskie w swojej działalności praktycznej poprzez organizowanie warsztatów zagranicznych - z udziałem wiodących terapeutów, uczniów Ericksona m.in. J.K.Zeiga, E.L.Rossiego, B.B.Geary, B.Trenkle, B.A.Erickson, a także poprzez wymianę doświadczeń zawodowych w trakcie sympozjów, konferencji i zjazdów.

  • Łączymy podejście ericksonowskie z innymi współczesnymi kierunkami psychoterapeutycznymi.

  • Szkolenia dla firm i przedsiębiorstw.


stopka strony