Organizacje

Polski Instytut Rozwoju

Lublin, Polska

Agatowa 12/20, 20-571

tel.: 519319039
email: fundacja.pir@gmail.com

Celami Fundacji są:

- prowadzenie działalności  oświatowej, naukowej, doradczej i kulturalnej,

- inicjowanie lub współtworzenie przedsięwzięć na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,

- prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,

- wspieranie rozwoju młodzieży.

Fundacja realizowała projekt z programu Erasmus+: Akcja 2.

stopka strony