Organizacje

Polski Związek Chórów i Orkiestr

Warszawa, Polska

ul. Nowy Świat 30/12, 00-373

tel.: 515 743 393
email: biuro@zgpzchio.pl
www: https://www.pzchio.org/

Polski Związek Chórów i Orkiestr jest organizacją „non profit”, realizuje swoje zadania statutowe poprzez oddziały terenowe. Każdy oddział zarządzany jest przez społeczny zarząd i komisję rewizyjną. Członkiem Związku jest osoba fizyczna działająca w amatorskim chórze, orkiestrze lub innym zespole muzycznym, przynależąca do jednego z oddziałów terenowych Zgodnie ze Statutem PZChiO. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów odbywany co 4 lata zaś pomiędzy zjazdami działalnością PZChiO kieruje Zarząd Główny z wyboru, który pełni swoją funkcję honorowo i społecznie. Zarząd utrzymuje się z niewielkiej części składki członkowskiej przekazywanej przez oddziały terenowe.
Zarząd Główny współuczestniczy w imprezach organizowanych przez oddziały terenowe. W ostatnich latach coraz trudniej Zarządowi Głównemu ubiegać się o dotacje na zadania artystyczne ze względu na niewielkie środki własne jakimi dysponuje, ale i ze względu na coraz większe wymagania i restrykcje w zakresie wnioskowania o dotacje lub realizacji dotacji.
stopka strony