Organizacje

Polski Związek Głuchych

Warszawa, Polska

ul. Białostocka 4, 03-741

tel.: (22) 831 40 71
email: biuro@pzg.org.pl
www: http://www.pzg.org.pl/

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich dziedzinach życia. Związek działa na terenie całej Polski.

The Polish Association of the Deaf
The union is an association for deaf and with hearing difficulties, offering support in all area of life.

stopka strony