Organizacje

Polski Związek Niewidomych

Warszawa, Polska

ul. Konwiktorska 9, 00–216

tel.: 22 831-33-83
email: pzn@pzn.org.pl
www: http://www.pzn.org.pl/

Celem Polskiego Związku Niewidomych jest społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niewidomych i słabowidzących, a także reprezentowanie członków Związku wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.