Organizacje

Stowarzyszenie PFEE

Katowice, Polska

ul. WARSZAWSKA 37, 40-010


email: stowarzyszenie.pfee@gmail.com
www: https://www.facebook.com/Stowarzyszeniepfee/

Stowarzyszenie pfee (dawniej: Polskie Forum Edukacji Europejskiej) to organizacja pozarządowa działająca od 1997 roku w województwie śląskim. Główne działania organizacji związane są z takimi obszarami jak animacja społeczna i kulturalna, edukacja pozaformalna młodzieży, wsparcie wolontariatu międzynarodowego młodzieży oraz działania wspierające inicjatywy młodzieży i innych członków społeczności lokalnej.
Członkowie stowarzyszenia to ludzie młodzi – od uczniów szkół ponad gimnazjalnych po absolwentów wyższych uczelni.

Zespół Stowarzyszenia pfee tworzą zarówno wolontariusze, jak i członkowie stowarzyszenia, a także doświadczeni liderzy projektów oraz trenerzy. Organizacja posiada sieć kontaktów w organizacjach młodzieżowych w całej Europie, co związane jest z aktywnym uczestnictwem członków stowarzyszenia w różnego rodzaju projektach międzynarodowych – wymianach młodzieży, seminariach i szkoleniach.

stopka strony