Organizacje

Polskie Forum Edukacji Europejskiej

Katowice, Polska

Młyńska, 40-098

tel.: 600 975 694
email: biuro@pfee.org.pl

Stowarzyszenie skupia swoje działania na edukacji pozaformalnej, kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałaniu bezrobociu młodych i wolontariacie europejskim. Wśród zrealizowanych przez organizację projektów są m.in.:  Festiwal Filmów Niezależnych kilOFF, czy festiwal muzyczny Cztery pory roku.

stopka strony