Organizacje

Polskie Forum Migracyjne

Warszawa, Polska

ul. Górczewska 137, 3 piętro, 01-109

tel.: 692-913-993
email: info@forummigracyjne.org
www: https://forummigracyjne.org

Fundacja działa na rzecz integracji cudzoziemców i Polaków mieszkających poza granicami Polski oraz promuje tolerancję kulturową i dialog międzykulturowy. Swoje działania opiera na udzielaniu wsparcia psychologicznego cudzoziemcom, pomocy w poszukiwaniu pracy i legalizacji pobytu, prowadzi szkolenia dla nauczycieli, a także organizuje warsztaty i gry miejskie dla dzieci i młodzieży. Fundacja szczególną opieką otacza imigrantki- zapewnia im dostęp do szkół rodzenia i wspiera je w wychowaniu dzieci. 

Organizacja posiada również akredytację do realizacji projektów wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

stopka strony