Organizacje

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta

Przemyśl, Polska

Ostrów 5D, 37-700

tel.: 696 022 022
email: marzena.kedra@interia.pl
www: http://www.freinet.pl/

PSAPCF jest organizacyjną formą ruchu freinetowskiego, który obejmuje nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, odczuwających potrzebę twórczej i autentycznej działalności pedagogicznej, dającej szansę na rozwój nauczycielom i uczniom, na budowanie własnej autonomii, poszerzanie granic demokracji i wolności.

stopka strony