Organizacje

Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi

Białystok, Polska

Warneńczyka 11, 15-136

tel.: 722 560 540
email: biuro@dzwiekowe.com

Stowarzyszenie pracuje z młodzieżą niepełnosprawną , a głównym obszarem jego działalności promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży niedowidzącej i niewidomej, integracja społeczna, wolontariat i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych grup. 

Organizacja brała udział w programie „Młodzież w działaniu”  (wspierała inicjatywy młodzieżowe takie jak organizacja imprez integracyjnych czy warsztatów dla niepełnosprawnych) oraz była koordynatorem projektu wymian młodzieżowych. 

stopka strony