Organizacje

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Warszawa, Polska

ul. Jaktorowska 6, 01-202


email: pskorczak@poczta.wp.pl
www: http://www.pskorczak.org.pl/

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja humanistycznych idei Janusza Korczaka; kontynuowanie i pomnażanie dorobku Polskiego Komitetu Korczakowskiego; prowadzenie i upowszechnianie wyników badań nad życiem i dorobkiem twórczym Janusza Korczaka. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami, dziającymi na rzecz dzieci i młodzieży, broniącymi ich praw, placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, medycznymi, kulturalnymi, harcerskimi i innymi związanymi z ideami Janusza Korczaka.

The Polish Janusz Korczak Association
The objective of the Association is to promote the humanist ideas of Janusz Korczak, continue the 50-year work of the Polish Janusz Korczak Committee, and conduct and disseminate the results of research on the life and work of Janusz Korczak. The Association cooperates with organisations which help and protect children and their rights along with many other scouting, educational, medical and cultural institutions whose work is connected with Janusz Korczak's ideas.

stopka strony