Organizacje

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności

Niepołomice, Polska

ul. Robotnicza 4, 32-005

tel.: 600-046-378
email: psk@p-s-k.pl
www: http://www.p-s-k.pl/

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności to organizacja non-profit zrzeszająca nauczycieli wszystkich grup wiekowych i przedmiotów, pedagogów, psychologów, terapeutów, socjologów, trenerów rozwoju osobistego, autorów książek i artykułów, specjalistów IT, artystów, biznesmenów oraz studentów z całej Polski. Członkami PSK są również wykładowcy uniwersyteccy prowadzący badania z zakresu kreatywności. Cele, jakie stawia sobie PSK to przede wszystkim:
- tworzenie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii i filozofii twórczości;
- organizowanie i uczestniczenie w działaniach naukowych i edukacyjnych, ukierunkowanych na twórczy rozwój w ciągu całego życia, promocję postaw kreatywnych w najróżniejszych dziedzinach aktywności,
- tworzenie innowacyjnych form i metod edukacji twórczej i pomocy w rozwoju, promowanie i ewaluacja nowatorskich projektów dydaktycznych,
- szkolenie animatorów, trenerów i superwizorów twórczości.


stopka strony