Organizacje

Polskie Stowarzyszenie Montessori

Łódź, Polska

ul. Jaracza 68, 90-251

tel.: 796-822-369
email: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl
www: http://www.montessori-centrum.pl/

Celem PSM jest kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią Marii Montessori, pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości koncepcji pedagogicznej M.Montessori, kształcenie i doskonalenie nauczycieli i wychowawców montessoriańskich, upowszechnianie idei M. Montessori wśród wszystkich zainteresowanych, inicjowanie i wspieranie organizacji szkół i placówek typu montessori oraz wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.

stopka strony