Organizacje

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

Jaworzno, Polska

Fryderyka Chopina 19, 43-600

tel.: 32 616 35 89
email: psonijaworzno@gmail.com

Misją stowarzyszenia jest dbanie o godność , miejsce w rodzinie i społeczności oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wspieranie rodzin tych osób w codziennym życiu. Organizacja działa na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie pilnując, by przestrzegano wobec nich praw człowieka. 

stopka strony