Organizacje

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Gdańsk, Polska

Jagiellońska 11, 80-371

tel.: 585530261
email: sekretariat@psoni.gda.pl
www: psoni.gda.pl

PSONI Koło w Gdańsku jest stowarzyszeniem prowadzącym szeroko zakrojoną działalność statutową, nieodpłatną na rzecz rehabilitacji, aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie liczy 260 członków i opiekuje się blisko 1000 osób w różnych formach codziennej działalności. 
PSONI Koło w Gdańsku składa się z: 1. Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej (NPSS) wraz z Niepubliczną Kliniką Pomocy Rozwojowej „Po drodze” i Niepubliczną Szkołą Adaptacji do Pracy – Główny cel działań podejmowanych przez nauczycieli i specjalistów NPSS to wszechstronny rozwój ucznia, wspierany przez nauczanie, umiejętności integracyjne, wychowanie, rehabilitację i terapię. NPSS zapewnia rodzicom dzieci niepełnosprawnych wsparcie i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz prowadzi Klub Rodzica. 2. Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWIWR) – opiekuje się najmłodszymi dziećmi. Dzieci otrzymują możliwie najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc bez dodatkowych skierowań. Pod opieką ośrodka znajduje się około 800 rodzin. OWIWR oferuje również specjalistyczną pomoc rodzicom. 3. Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) dla 60 osób, które po ukończeniu szkoły nie znalazły warunków do realizacji działalności pracowniczej. Oferuje pedagogiczną i terapeutyczną ofertę pracy, wsparcia, aktywności i systematycznego włączania w życie społeczne. 4. Środowiskowy Dom Samopomocy - przeznaczony dla 33 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 5. Zespół Pomocy Mieszkaniowej to inicjatywa rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku ich działań wybudowano dom z 17 indywidualnymi mieszkaniami dla osób niepełnosprawnych. Każdy mieszkaniec jest wspierany przez wykwalifikowany personel w czynnościach życia codziennego. 6. Biuro Integracji Zawodowej (BIZON), który oferuje kompleksową usługę aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi.
W PSONI działają również Zespół Muzyczny „Remont Pomp” i Teatr „Razem” – grupy artystyczne osób niepełnosprawnych i wolontariuszy.

 

stopka strony