Organizacje

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawa, Polska

ul. Głogowa 2B, 02-639

tel.: (22) 848 82 60, 646 03 14
email: zg @ psoni.org.pl
www: http://www.psouu.org.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, zachęcanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie świadczy usługi dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w zakresie rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji.

The Polish Association for People with Learning Difficulties
The main aim of the Association is to provide equal opportunities for people with learning difficulties, increase their participation in society and offer support to their families. The Association provides rehabilitation and therapy and helps with employment, accommodation and recreational issues.

stopka strony