Organizacje

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku

Gdańsk, Polska

ul. Jagiellońska 11, 80-371

tel.: 58 553 02 61
email: sekretariat@psoni.gda.pl
www: https://psoni.gda.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Realizuje wolontaryjny program "Starszy Brat - Starsza Siostra".  Wolontaryjne działania realizuje także w zespole Remont Pomp, Teatrze Razem, Orkiestrze Vita Activa i przy Festiwalu "Świat Mało Znany". Wolontariusze na początku projektu przechodzą 2 tygodniowe szkolenie dzięki któremu poznają placówki i formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Prowadzi szkolenie na temat różnych typów niepełnosprawności jak i form wsparcia.

stopka strony