Organizacje

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Kraków, Polska

Aleja Słowackiego 48, 30-018


email: pson@pson.org.pl
www: http://pson.org.pl

PSON jest organizacją działającą na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, udzielającą pomocy osobom potrzebującym bez względu na rodzaj posiadanej przez nich dysfunkcji i wiek. Jednym z zadań organizacji jest działanie w zakresie szeroko pojętej profilaktyki powstawania niepełnosprawności.

The Polish Society of the Disabled
The organisation supports the disabled, their families and carers, helping people regardless of their disability or age. It also promotes activities aimed at preventing further disability.

stopka strony