Organizacje

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Gdynia, Polska

ul. Kapitańska 37, 81-24

tel.: 502 348 008
email: biuro@klanza.pl
www: http://www.klanza.pl

Jesteśmy organizacją pozarządową,  skupiającą osoby aktywne,poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

KLANZA
  • prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych,
  • organizuje i prowadzi festyny i imprezy dla małych i dużych grup skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,
  • realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju,
  • proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,
  • realizuje własny plan wydawniczy.
stopka strony