Organizacje

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

Warszawa, Polska

ul. Gocławska 11, 03-81

tel.: 797 553 382
email: administracja-ptpp@psychologia-procesu.org.pl
www: http://psychologia-procesu.org.pl/

Celem naszej organizacji jest:

  • Praktyczne zastosowanie metod Psychologii Zorientowanej na Proces w pomocy psychologicznej, rozumianej jako popieranie i stwarzanie warunków dla całościowego rozwoju człowieka,
  • Praktyczne zastosowanie metod Psychologii Zorientowanej na Proces w działaniach społecznych, facylitacji, rozwiązywaniu konfliktów, działalności trenerskiej,
  • Dbanie o utrzymanie standardów zawodowych i etycznych w działalności facylitatorów, trenerów, doradców, terapeutów pracujących metodami Psychologii Zorientowanej na Proces oraz osób prowadzących prace badawcze w zakresie Psychologii Zorientowanej na Proces,
  • Wspieranie wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy terapeutami, facylitatorami, doradcami, trenerami posługującymi się metodami Psychologii Zorientowanej na Proces jak również innymi metodami pracy,
  • Dbanie o zachowanie i rozbudowanie filozoficznych, społecznych, etycznych podstaw Psychologii Zorientowanej na Proces,
  • Poszukiwanie nowych obszarów zastosowania idei i metod Psychologii Zorientowanej na Proces w obrębie życia społecznego,
  • Wspieranie zmian świadomościowych na poziomie jednostkowym i społecznym.


stopka strony