Organizacje

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Warszawa, Polska

ul. Wóycickiego 1/3, 01-93


email: kontakt@pssiap.org
www: http://pssiap.org/

Misją Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii jest integracja środowiska studentów psychologii i psychologów, upowszechnianie wiedzy psychologicznej oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa.

PSSiAP działa również jako polski przedstawiciel EFPSA (European Federation of Psychology Student’s Association).


stopka strony