Organizacje

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego

Kraków, Polska

ul. Krupnicza 38, 31-123

tel.: 12 430-00-15 wew. 229
email: pswp.edu@gmail.com
www: http://pswp.edu.pl/

Stowarzyszenie zrzesza placówki wychowania pozaszkolnego z terenu całej Polski oraz pasjonatów edukacji w czasie wolnym.

Współorganizuje Ogólnopolskie Sejmiki Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Sejmiki są forum, na którym dyrektorzy i nauczyciele mają możliwość prezentacji swoich doświadczeń i osiągnięć placówek, nawiązania kontaktów pozwalających wzbogacać i unowocześniać działalność w zakresie szeroko pojętej edukacji pozaszkolnej oraz profilaktyki wychowawczej. Istotną wartością Sejmiku jest także możliwość poszerzania wiedzy oraz umiejętności praktycznych w formach warsztatowych.

stopka strony