Organizacje

Polskie Towarzystwo Bibliodramy

Częstochowa, Polska

Marszałka Ferdynanda Focha 19/21/46, 42-217

tel.: 34 322 22 64
email: k.sztuka@bibliodrama.org
www: http://bibliodrama.org/

Stowarzyszenie wykorzystuje bibliodramę jako środek do wspierania wszechstronnego rozwoju człowieka oraz promowania i kształcenia liderów bibliodramy. Organizacja prowadzi comiesięczne warsztaty „Pod czwórką”, duchowe ćwiczenia z bibliodramą oraz prowadzi szkolenia. 

stopka strony